Sunumlar

1. Klinikte BT nin yeri
5 Kasım 1990, Bilgisayarlı Tomografi Paneli, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM

2. Jinekoloji ve Obstetrikte Ultrasonografi
20 Kasım 1990, Bursa Jinekoloji Derneği, Şehir Kulübü-BURSA

3. Sindirim Sistemi Kanserlerinde US
10-14 Aralık 1990, Tıbbi Ultrasonografi Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, İZMİR

4. Sindirim Borusu US
9 Nisan 1990, US derneğinin aylık toplantısı, İZMİR
22 Mart 1991, Erkoçak Konferanslar ve Paneller dizisi, ADANA
1-6 Kasım 1991, III. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Akapulko-GİRNE

5. Mediasten Kitlelerinde Radyolojik Tanı Yöntemleri
20-24 Ekim 1991, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIX. Ulusal Kongresi, BURSA

6. Hipofiz Adenomlarında Radyolojik Tanı
25-28 Mayıs1992, Ulusal Endokrinoloji ve Diabet Kongresi, Çelikpalas-BURSA

7. Teknolojik Gelişmelerin Radyoloji Uzmanlığına Etkileri, Sorunlar ve Çözüm Yolları
21-23 Eylül 1992, XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi, Hilton-İZMİR

8. Kas-İskelet Sisteminde MR
8 Ekim 1992 MRG Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi-ERZURUM
9 Ekim1992, Karadeniz Teknik Ünecarsetase MRG Paneli, Farabi Hastanesi -TRABZON

9. Lomber Omurga ve Kas-İskelet Sisteminde MR
22 Ekim 1992 ,FTR Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Toplantıları,. Kükürtlü BURSA

10. Perkütan Abdominal Biyopsi
29 Ekim-1 Kasım 1992I. Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Talya-ANTALYA

11. Spinal Travma Radyolojisi
7-8 Kasım 1992, Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, Kervansaray-BURSA

12. Akciğer Kanserlerinin Radyolojisi
17-18 Mayıs 1993, Akciğer Kanserleri Sempozyumu, Kirazlıyayla -BURSA

13. Gastrointestinal Kanserlerin Erken Tanısında Radyoloji
3-7 Ekim 1993 ,X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Kervansaray BURSA

14. Periton US
25-28 Ekim 1993, IV. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Mövenpick-İSTANBUL

15. Radyolojik Tanının Bugünü ve Geleceği
19 Ocak 1993, Yapı Kredi Kültür Merkezi Salı Toplantıları, Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, İSTANBUL

16. Oftalmolojiden Radyolojik Tanı Yöntemleri
19 Şubat 1993, Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Toplantıları Çelikpalas-BURSA

17. Nontravmatik Akut Abdomen
24-25 Haziran 1994, Gastrointestinal Sistem Radyolojisi 94, Meritt-Altınel ANKARA

18. Radyoloji Uzmanlık eğitimi
16-21 Ekim 1994, XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi , Hilton-MERSİN

19. Tanı ve Sağaltım Aşamasında Tıp Endüstrisi
22 Nisan 1995, Ekoloji ve İnsan Sağlığı Sempozyumu , Mecidiyeköy Kültür Merkezi İSTANBUL

20. Kanser Tanısında Radyoloji
23-26 Mayıs 1995, XIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Erciyes Üniversitesi KAYSERİ

21. Diffüz Akciğer Hastalıklarında HRCT
11-14 Haziran, 1995 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi, Hilton, İSTANBUL

22. Radyoloji Departmanlarının Bilimsel Organizasyonu ve Uzmanlık Eğitimi
18-22 Haziran 1995,Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, ANKARA

23. Doppler US Fiziği
17-20 Aralık 1995,V. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Kirazlıyayla, BURSA

24. Abdomen: Radyolojik Perspektif
10 Nisan 1996, Abdominal Görüntüleme’ 96, Hyatt Regency, İSTANBUL

25. Hangi Radyolojik Yöntem: Radyolojik Algoritm.
10.9.1996 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, VAN

26. Radyogramların Değrlendirilmesi ve Rapor Yazma.
6-10 Ekim 1996. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kapodokya, KAYSERİ

27. Toraks: Radyolojik Perspektif
20 11.1996, Türk Radyoloji Derneği, Hilton, İSTANBUL

28. Doppler Fiziği
20-23 Mart 1997, Doppler’ 97, Dedeman Palandöken, ERZURUM

29. Tıbbi Teknoloji Sağlık Sorunlarını Çözer mi?
26.03.1997, 14 Mart etkinlikleri İstanbul Tabip Odası İSTANBUL

30. Teşhiste Teknoloji Kullanımı ve Etik.
16 Mart 1998, Tıbbi Etik Sempozyumu, Çapa, İSTANBUL

31. Pediatrik Radyolojide Temel Kurallar
8 Eylül 2000, Pediatri kongresi, Buttim, BURSA

32. Gereksiz Sağlık Hizmetleri (Panel)
14 Mart 2003, 14 Mart Tıp Haftası, İstanbul Tabip Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL

33. Geçmişten Günümüze Yükseköğrenim
10 Mart 2004, Türkiye’nin Çağdaş Eğitime Geçiş Etkinlikleri Rektörlük A Salonu, BURSA

34. Radyolojik İncelemelerin Gereksiz Kullanımı
24 Mayıs 2005, Şişli Etfal Hastanesi 106. Kuruluş Günü, İSTANBUL

35. Çoçuk Hastalıklarında Radyolojik Yöntemler: Ne?, Nerede?, Ne zaman?
18 Kasım 2005, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu, KAYSERİ

36. Radyolojide Görme-Yorumlama (Film Okuma) yanlışları
24 Nisan 2008, TRD. İstanbul Şubesi Eğitim Toplantısı, Taşkışla – İSTANBUL.

37. İskelet Displazi Tanısında Radyoloji
17 Şubat 2009, 5. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Almira Oteli – BURSA

38. Neden Hala Radyografi?
18.04.2009, TRD Genel Radyografi Sempozyumu, ESKİŞEHİR

39. Radyografik Görüntünün Özellikleri ve Radyografik Yorum
18 Nisan 2009, TRD Genel Radyografi Sempozyumu, ESKİŞEHİR

40. Çocuk Tüberkülozunda Radyoloji
22 Mayıs 2009, TRD Bursa Şubesi Açılış Konferansı, Holiday Inn Otel, BURSA

41. Dünden Bugüne Radyoloji
27 Mart 2010, 1. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri Holiday Inn, BURSA

42. Radyografik Kalite
24 Nisan 2010, 2. Genel Radyografi Sempozyumu, ESKİŞEHİR

43. Radyoloji Raporları Nasıl Olmalıdır
24 Nisan 2010, 2. Genel Radyografi Sempozyumu, ESKİŞEHİR

44. Akciğer Tüberkülozunda Radyoloji
12 Şubat 2011, Namık Kemal Üniversitesi, TEKİRDAĞ

45. Akciğer-dışı Tüberkülozda Radyoloji
12 Şubat 2011, Namık Kemal Üniversitesi, TEKİRDAĞ

46. Radyoloji Eğitimi Üzerine Düşünceler
26 Mart 2011, 2. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Almira Oteli, BURSA

47. Radyografik Görüntü ve Yorumu
26 Ocak 2012 TRD İstanbul Şubesi, Ustalara Saygı Konferansları, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampusu, İSTANBUL

48. Radyoloji Uzmanlık Eğitimi Üzerine Düşünceler
26 Ocak 2012 TRD İstanbul Şubesi, Ustalara Saygı Konferansları, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampusu, İSTANBUL

49. Dünden Bugüne Radyolog-Klinisyen İlişkileri
(“İmkânsız Aşk” ya da “Tehlikeli İlişkiler”)
24 Mart 2012, 3. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Çelikpalas Oteli, BURSA

50. İskelet Displazileri: Radyolojik Yaklaşım
25.03.2012, 3. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Çelikpalas Oteli, BURSA

51. Çocuk Hekimliğinde Radyolojik Yöntemler: Ne? Nerede? Ne Zaman? (Radyolojik Tanı Algoritmi)
11-12 Mayıs 2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı, MALATYA

52. İskelet Displazileri: Radyolojik Yaklaşım
11-12 Mayıs 2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana bilim Dalı, MALATYA

53. Radyogramların Değerlendirilmesi (Film okuma)
11-12 Mayıs 2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana bilim Dalı, MALATYA

54. Osteopenide Radyografik Ayırıcı Tanı
11-12 Mayıs 2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana bilim Dalı, MALATYA

55. Kemik Tümörleri ve Tümöre Benzer Lezyonlarında Radyografik Ayırıcı Tanı
11-12 Mayıs 2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana bilim Dalı, MALATYA

56. Nasıl İyi bir Hekim Olabilirim?
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dersi
21 Eylül 2012 Mete Cengiz Kültür Merkezi Konferans Salonu, Görükle Kampusu, BURSA

57. Radyoloji: Nereden Nereye? (Bir Yol Hikâyesi)
22 Kasım 2012 TRD İzmir Şubesi 2012-2013 Dönemi Bilimsel Etkinlikleri, İZMİR

58. Sağlıkta Neler Oluyor?
23-24 Mart 2013, 4. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Çelikpalas Oteli, BURSA

59. Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin Görevi ve bu Göreve Göre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?
SATED-TRD Görüntüleme Sempozyumu
17 Kasım 2013 Mete Cengiz Kültür Merkezi Konferans Salonu, Görükle Kampusu, BURSA

60. Bilim ve Teknolojide Neden Geri Kaldık?
22-23 Mart 2014, 5. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Çelikpalas Oteli, BURSA

61. Radyoloji Yolculuğumuz
20 Haziran 2014, TRD Kayseri Temsilciliği Bilimsel Etkinliği. IBIS Otel, KAYSERİ

62. Radyoloji Nereye Koşuyor?
11 Ekim 2014, TRD Erzurum Şubesi Bilimsel Etkinliği. Polat Renaissance Otel, ERZURUM

63. Bilim ve Teknolojide Neden Geri Kaldık?
12 Kasım 2014, 35.TRD Kongresi. Kremlin Otel, ANTALYA

64. Radyografik Görüntünün Özellikleri
13 Kasım 2014, 35.TRD Kongresi. Kremlin Otel, ANTALYA

65. Radyolojinin Sorunlarına Eleştirel Bir Bakış
13 Kasım 2014, 35.TRD Kongresi. Kremlin Otel, ANTALYA

66. Gençler Bilebilse, Yaşlılar Yapabilse…
03 Aralık 2014, U.Ü.T.F. Kariyer Günleri, BURSA

67. Batılılaşma/Modernleşme Serüvenimiz
04 Nisan 2015, 6. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Çelikpalas Oteli, BURSA

68. İyi bir Hekim Olabilmek için Ne Yapmalıyım?
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dersi
07 Ekim 2015 Mete Cengiz Kültür Merkezi Konferans Salonu, Görükle Kampusu, BURSA

69. Bilim ve Teknolojide Neden Geri Kaldık?
28 Aralık 2015, Pazartesi Konuşmaları, Amerikan Hastanesi, Nişantaşı İSTANBUL

70. Radyolojiyi mi seçsem acaba?
11-12 Mart 2016 U.Ü.T.F., 17. Ulusal Öğrenci Kongresi “Radyoloji”

71.Batı Düşünce Çizgisine Felsefe Penceresinden Bakış
02-03 Nisan 2016, 7. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Crowne Plaza, BURSA

72.Çocuk Göğüs Röntgenogramı Nasıl Değerlendirilmeli?
30 Nisan 2016, Pediatrik Radyoloji Sempozyumu, Atakum Grand Amisos Otel, SAMSUN

73. Batı Düşüncesine Felsefe Penceresinden Bakış
1-5 Kasım 2016, 37.TRD Kongresi. Sueno Otel, ANTALYA

74.Türkiye’de Devlet Olgusunun Kısa Tarihi (ya da Radyografisi)
08-09 Nisan 2017, 8. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Crowne Plaza, BURSA

75. Bilim ve Teknolojide Neden Geri Kaldık?
13-15 Nisan 2017, Hacettepe Radyoloji BT Kursu, Hacettepe- ANKARA

76. Yeni Sağlık Düzeninde Hekimlik ve Radyoloji Pratiğine Kısa Bir Bakış
31 Ekim-04 Kasım 2017, 38. TRD Kongresi. Sueno Otel, ANTALYA

77. Bilimsel Düşünce Tarihine Kısa Bir Bakış: Bilim ve toplum birlikte nasıl değişti?
07-08 Nisan 2018, 9. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Mercure Oteli, BURSA

78. Bilimsel Düşünce Tarihine Kısa Bir Bakış: Bilim ve toplum birlikte nasıl değişti?
07- 11 Kasım 2018, 39. TRD Kongresi. Rixos Suntage Kongre Merkezi, ANTALYA

79. Anadolu Türklerinin Tarihine Kısa Bir Bakış: Nereden geliyoruz, Kimiz?
06-07 Nisan 2019, 10. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri, Almira Oteli, BURSA

80. Kapitalizmin Tarihine Kısa Bir Bakış: Feodal Toplumdan Kapitalist Topluma...
11. Ercan Tuncel, Uludağ Radyoloji Günleri, 14-15 Mart 2022, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa