Gazete ve Dergi Yazıları

1. Tuncel E. İnsan vücudu şeffaflaşıyor: röntgen yine de gözde. Cumhuriyet Bilim Teknik 1993; 311: 8-9.

2. Tuncel E. Vücudu görüntülemede dönüşüm: bilgisayarlı tomografi. Cumhuriyet Bilim Teknik 1993 ; 312:10-11.

3. Tuncel E. Manyetik rezonans görüntüleme (MR): üstün ve zayıf yönleri. Cumhuriyet Bilim Teknik1993; 314: 10-11.

4. Tuncel E. İnsan şefaflaşıyor: ultrasonografi ile zararsız tanı. Cumhuriyet Bilim Teknik 1993; 315:10-11.

5. Tuncel E. İnsan vücudu şefaflaşıyor: Radyonüklid görüntüleme. (RG, PET, SPECT.). Cumhuriyet Bilim Teknik 1993;316 10-11.

6. Tuncel E. Görüntüleme yöntemlerini amaca yönelik seçmeli. Cumhuriyet Bilim Teknik 1993; 317: 10-11.

7 .Tuncel E. Doçentlik jürileri üzerine. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 1994; 404:3.

8. Tuncel E. Hastalıkların tanısında teknoloji bağımlılığı. Cumhuriyet Gazetesi 1995; 25306: 2.

9. Tuncel E. Modern tıp uygulamalarında kargaşa. Cumhuriyet Gazetesi 1995;25430:2.

10. Tuncel E. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi . Cumhuriyet Bilim Teknik 1996; 461:8.

11. Tuncel E. Vücudu görüntüleyen yeni teknolojiler ne zaman kullanılmalı. Cumhuriyet Bilim Teknik 1997; 6-7 .

12.Tuncel E. İleri teknolojili radyolojik tanı yöntemlerinin sorunları. TRD 1998; 2:A9-12.

13. Tuncel E. Kaliteli eğitim ve toplumsal sorumluluk. Uludağ Üniversitesi Dergi 2002; 5:5-8.