Yayınlar

I. Uluslararası

1. Tuncel E. The incidence of Monckeberg calcifications in patient with endemic fluorozis. Fluoride 1984;17/1: 4-8.

2. Tuncel E. Pulmonary air meniscus sign. Respiration1984; 46: 139-144.

3. Tunçbilek E, Besim A, Bakkaloğlu A, Tuncel E. Secmeer G.Carpal-tarsal osteolysis. Pediatric Radiology 1985 ;15: 255-258.

4. Tuncel E.Ultrasonic features of duodenal ulcer .Gastrointestinal Radiology 1990;15: 207-210.

(Bu makalenin resimleri, aşağıdaki iki klasik kitapta site edilmiştir)
Mittelstaedt AC. General Ultrasound. New York: Churchill Livingstone Inc. 1992  Ulaşmak için TIKLAYINIZ
Freeny PC, Stevenson WG. Margulis and Burhenne’s Alimentary Tract Radiology, St Louis: Mosby-Year Book Inc 1994.  Ulaşmak için TIKLAYINIZ

5. Topal U, Savcı G, Sadıkoğlu MY, Parlak M, Tuncel E. Splenic involvement of tuberculosis: US and CT findings. European Radiology 1994; 4: 577-579.

6. Topal U, Parlak M, Kılıç E, Sivri Z, Sadıkoğlu MY. Tuncel E. CT and MR findings of cerebral hydatid disease. European Radiology 1995; 5: 244-247.

7. Savcı G, Kılıçturgay S, Sivri Z, Parlak M, Tuncel E.Solid and papillary epithelial neoplazm of the pancreas : CT and MR Finding. Europian Radiology 1996; 6: 86-88.

8. Dinç H, Sadıkoğlu M.Y., Savcı G, Demirci A, Tuncel E. Bone mineral density measurement by quantitative computed tomography in a normal Turkish population. European Journal of Radiology 1995; 21:79-83.

9. Savcı G, Balkan E, Özyaman T, Doğruyol H, Tuncel E. Thoracoabdominal duplication: US, CT, MR findings (a case report). European Radiology 1996;

10. Dinç H, Savcı G, Demirci A, Sadıkoğlu MY, Yavuz H. Tomography for measuring bone mineral density in athletes. Calcified Tissue International 1996;

11. Tuncel E. New technological developments in radiology: a challenge topreserving the specialty in Turkey. European Radiology 1997; 7: 1133-1135.

12. Topal U, Savcı G, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Choledochoduodenal fistula secondary in duodenal peptic ulcer. Acta Radiologica 1997; 38:1007-1009.

13. Yazıcı Z, Savcı G, Parlak M, Tuncel E. Polyartritis nodasa presinting with hemobilia and intestinal hemorage (a case report) European Radiology 1997; 7:1059-1061

14. Savcı G, Balkan E, Özyaman T, Doğruyol H, Tuncel E. Thoracoabdominal duplication: US, CT and MR findings. Eur Radiol 1997; 58:398-401

15. Savcı G, Özyaman T, Tutar M, Bilgin T, Erol O, Tuncel E. The assessment of depth of myometrial invasion by endometrial carcinoma:comparison of T2-weighted and contrast-enhancement dynamic MR imaging. European Radiology 1998; 25:218-223.

16. Topal U, Gebitekin C, Tuncel E. Intrathoracic gossypiboma. Am.J. Roentgenol 2001; 177:1485-1486

17. Yazıcı B, Yazıcı Z, Parlak M, Tuncel E, Ertürk H. Treatment of nasolacrimal duct obstruction with polyurethane stent placement: long-term result. AJR 2002; 179:491-494

18. Savcı G. ,Yazıcı Z.,Şahin N., Akgöz S., Tuncel E. ,Value of Chemical Shift Subtraction MRI in Characterization of Adrenal Masses AJR 2006; 186: 130-135

II. Ulusal

A. Araştırmalar

19. Tuncel E, Sözütok L.Normal erişkinlerde radyolojik olarak sella tursika boyutları ve normalin variasyonları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1977;1: 67-72.

20. Tuncel E.Endemik fluorozisli olgularda, ateroskleroz yönünden femoral arteriyogram bulguları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1978; 2:121-127.

21. Tuncel E. Doğubeyazıt yöresindeki endemik fluorozisli bölgede yaşayan 5-20 yaşlarındaki bireylerin iskelet sistemindeki radyolojik değişiklikler. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1978;2: 163-170.

22. Ergün A, Güney Ş, Tuncel E.Mesane tümörlerinde polisistografi ve çift kontrast baryumlu sistografinin tanı değeri. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1978; 3: 237-242.

23. Tuncel E. Endemik fluorozisli olgularda iskelet sistemindeki sekonder hiperparatiroidizm bulguları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1978 ;4: 330-345.

24. Tuncel E.Endemik fluorozisli olgularda ateroma kalsifikasyonlarının görülme sıklığı Anadolu Tıp Dergisi 1980; 2: 247-254.

25.Tuncel E.Endemik fluorozisli hastaların iskelet sistemindeki radyolojik değişiklikler. Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni 1980;13/2: 235-243.

26. Tuncel E. Endemik fluorozisli olgularda Mönckeberg sklerozu kalsifikasyonlarının görülme sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1980;11/3: 221-224.

27. Tuncel E, Barut AY, Özdemir İA. Akciğer hidatid kistinde röntgentanı bulguları.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1982;13/3:339-344.

28. Tuncel E, Cengiz M, Özdemir İ.A. Sağ ön kardiyofrenik açı opasiteleri.
Uludağ Ünivertisetisi Tıp Fakültesi Dergisi 1983; 3: 355-361.

29. Cengiz M, Tuncel E, Özdemir İA.Erişkinde mediastinal tüberküloz lenfadenopatisi .
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1984; 1: 179-184.

30. Yurtkuran M, Özcan O, Karakaya MK, Tuncel E. Postmenopozal osteoporozisli hastalarda östrojen tedavisinin yeri . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985;1-2-3:27-28.

31. Dora U, Tuncel E, Parlak M, Yazar N, Yurtkuran M. Kronik hemodiyaliz programındaki hastalarda sonradan oluşan renal kistler . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987; 3:287-291.

32. Kaya T, Odacılar İ, Özkan İ, Savcı G, Kılıç E, Tuncel E. BT ile disk hernisi tanısı alan 484 olguda BT bulgularının analizi . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 2:225-231.

33. Adapınar B, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Pott hastalığında BT nin yeri .Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989:2: 239-246.

34. Sadıkoğlu MY, Parlak M, Tuncel E, Korfalı E, Safi İ . Üçüncü ventrikül kolloid kistlerinin BT görünümü. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 2:247-253.

35. Savcı G , Sadıkoğlu MY, Ömeroğlu A, Adapınar B, ParlakM, Tuncel E. Menenjiomların BT bulguları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989: 2:255-262.

36. Odacılar İ, Kaya T, Sivri Z, Savcı G, Parlak M, Tuncel E. Kranial BT ile normal ventrikül boyutları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 3:261-265.

37. Sadıkoğlu MY, Adapınar B, Özkan R, Tuncel E. Tuberous sclerosis: Serebral bulguların bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 3:425-432.

38. Ömeroğlu A, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Safi İ, Korfalı E. Hipofiz adenomlarında BT bulguları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Dergisi 1989; 3: 433-439

39. Kılıç E, Zarifoğlu M, Parlak M, Balkır N, Tuncel E. İnternal akustik kanal ve serebellopontin köşe lezyonlarında BT hava sisternografisi . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 2: 247-257.

40. Sivri Z, Sadıkoğlu MY, Savcı G, Tuncel E. Servikal disk hernisi ve spondilozda konvansiyonel myelografi ve BT-myelografinin tanı değeri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990;2: 323-331.

41. Özkan R, Parlak M, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. İntrakranial lezyonlarda transfontanel US nin tanı değeri ve BT ile karşılaştırılması.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991 ; 1:99-109.

42. İkiz İ, Çimen A, Erem T, Tuncel E. Kalsifiye plexus choroideus pozisyonunun BT yöntemi ile yaş ve cinsiyete göre değerlendirilmesi ve Patella ile ilişkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 3 :413-417.

43. Sivri Z, Topal U, Parlak M, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Asemptomatik ve semptomatik vertebral hemanjiomların düz röntgen ve BT bulguları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 3: 419-428.

44. Tuncel E, Kılıç E, Özyurt M, Parlak M, Kaya T, Odacılar İ. İntraabdominal spançların US ve BT görünümü. Hacettepe/Tıp Cerrahi Bülteni 1990; 3 :23.

45. Kaya T, Sadıkoğlu MY, Savcı G, Tuncel E. Menisküs yırtıklarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991 ; 1:9-18.

46. Sadıkoğlu MY, Savcı G, Parlak M, Sivri Z, Tuncel E. Plevral tabanlı toraks kitlelerinde US eşliğinde perkütan iğne biyopsisi . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 1:11-19.

47. Parlak M, Sadıkoğlu MY, Savcı G, Sivri Z, Tuncel E. Obstrüktif sarılıklarda US ve PTK’nın tanı değeri . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 2:203-213.

48. Sadıkoğlu MY, Parlak M, Sivri Z, Tuncel E. Toraks kitlelerinin tanısında bilgisayarlı tomografi eşliğinde perkütan transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1991;4:29-32.

49. Parlak M, Özkan R, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Posterior fossa tümörlerinde bilgisayarlı tomogarafinin tanı değeri. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1992; 2:1:19-22.

50. Savcı G, Sadıkoğlu MY, Parlak M, Tuncel E, Oktay B. Ultrasonografi eşliğinde perkütan nefrostomi . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 31:429-432.

51. Ömeroğlu A, Parlak M, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Travmatik olmayan orbita lezyonlarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeri . Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1992 21:13-17.

52. Topal U, Sivri Z, Dinç H, Karadağ M, Tuncel E. Diffüz akciğer hastalıklarında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1992; 3: 112-115.

53. Topal U, Sadıkoğlu MY, Parlak M, Sivri Z, Tuncel E. Miliyer akciğer tüberkülozunda YRBT bulguları. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1993; 3: 252-255.

54. Topal U, Savcı G, Sadıkoğlu MY, Gürdal E, Tuncel E. Bronşiektazi tanısında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1993; 3: 168-171.

55. Dinç H, Sadıkoğlu MY. Parlak M, Topal U, Tuncel E. Dual enerji kantitatif BT yöntemiyle normal popülasyonda kemik mineral dansitesi (KMD) ölçümü. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1993; 2 4: 91-96.

56. Dinç H, Sadıkoğlu MY, Topal U, Parlak M, Tuncel E. Fiziksel aktivitenin kemik mineral dansitesi üzerine etkisi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 1993; 3:109-113..

57. Topal U, Özyaman T, Tuncel E. Tüberkülozun nadir bir formu: Göğüs duvarı tutulumu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1995; 1: 278-280..

58. Sü Ö, Elçin F, Topal U, Savcı G, Tuncel E. Alt ekstremite derin ven trombozlarında renkli Doppler US ve venografi yöntemlerinin karşılaştırılması . Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1994; 1: 13-20.

59. Savcı G, Ellergezen A, Topal U, Tuncel E. Karaciğer BT teknikleri: ülkemizdeki durum. Türk Radyoloji Dergisi 1997; 32: 76-78.

60. Ellergezen A, Savcı G, Ediz B, Tuncel E. Karaciğer yağlanması:ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT) ve kimyasal şift manyetik rezonans (MR) incelemenin karşılaştırılması. Türk Radyoloji Dergisi 1997; 32:470-476.

61. Parlak M, Ceylan M, Yazıcı Z, Kuyucu M, Erişen L, Özuysal S, Tuncel E. Larinks kanserlerinde kıkırdak invazyonunun değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) yeri. Türk Radyoloji Dergisi 1997; 32:174-179.

61. Topal U, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Transtorasik akciğer biyopsileri sonrası gelişen pnömotoraksın takibi. Türk Radyoloji Dergisi 1998; 33;580-584.

63. Topal U, Tangay Z, Tuncel E. Türkiye’de Göğüs radyografisi nasıl yapılıyor ve nasıl değerlendiriliyor? Türk Radyoloji Dergisi 1998; 33; 585-589.

64. Topal U, Balban M, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Arkus aortanın konjenital anomalileri. Türk Radyoloji Dergisi 1998; 33; 652-656.

65. Okay E, Savcı G, Sadıkoğlu MY, Bayer A, Tuncel E. Prostat kanseri tanısında tarama yöntemlerinin değeri: TRUS eşliğinde biyopsi sonuçları ile karşılaştırma. Türk Tıbbi Girişimsel ve Görüntüleme Dergisi 1998; 4: 78-82.

66. Z. Yazıcı, N. Bolca, C. Yıldız, E. Tuncel. Ovaryal dermoid kistler: US ve BT bulguları. Türk Radyoloji Dergisi 1999; 34: 427-433.

67. Yazıcı Z, Topal U, Gebitekin C, Tolunay Ş, Tuncel E. Bronşial karsinoid tümörler: klinik ve radyolojik bulgular. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 2001; 7:359-365.

B. Olgu Sunumları

68. Tuncel E, Vural Ö.:Bir polyostatik fibröz displazi vakası. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1975; 3:407-413.

69. Tuncel E, Güney Ş. Karpal ve tarsal osteolizis.Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1980;23/2: 139-146.

70. Cengiz M, Başçıoğlu E, Tuncel E, Özdemir İ.A. Özofagus leiomyomu.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1983; 3: 367-371.

71. Parlak M, Tuncel E. Koledok kisti . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987; 2: 231-235.

72. Özcan M, Palalı Z, Tuncel E, Kahveci R. Kalsinozis kutis. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1986;1-2-3: 103-109

73. Parlak M, Tüfekçi M, Tuncel E. Hematokolpos ve hematometrokolpos tanısında US nin yeri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987 ; 2: 225-229.

74. Kılıç E, Parlak M, Tuncel E. Splenik arter anevrizması . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988 ; 1 :187-191.

75. Sadıkoğlu MY, Sivri S, Kılıç E, Tuncel E, Ertürk E. Budd-Chiari sendromu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 2:367-372.

76. Sivri Z, Sadıkoğlu MY, Kılıç E, Parlak M, Tuncel E. US ile tanısı konulan bir superior mezenterik arter anevrizması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989;3: 567-571.

77. Sadıkoğlu MY, Özkan R, Adapınar B, Savcı G, Tuncel E. Von – Hippel Lindau sendromu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 1: 181-186.

78. Parlak M, Özkan R, Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Transfontanel US ile saptanan bir serebral abse olgusu . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990 ;1:145-149.

79. Savcı G, Parlak M, Sadıkoğlu MY, Tuncel E, Boz A, Demiriz Z. US ve BT ile saptanan bir ektopik dalak ve böbrek olgusu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991;3:493-499.

80. Parlak M, Özkan R, Sadıkoğlu MY, Topal U,Tuncel E. Yenidoğanda bir araknoid kist olgusunda US ve BT bulguları. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991, 2: 30.

81. Parlak M, Adapınar B. Sadıkoğlu MY, Tuncel E. Bilateral pulmoner arter anevrizması .Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 1: 145-149.

82. Parlak M, Kaya T, Sadıkoğlu M.Y, Topal U, Tuncel E. Osler hastalığında abdominal US bulguları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 1:121-124.

83. Topal U, Tuncel E. Nadir bir bronş anomalisi: bronşial atrezi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:182-184.

84. Oktay E, Ellergezen A, Parlak M, Tuncel E. Mesane tabanındaki arteriovenöz malformasyonun mutlak alkol ve ipek sütür partikülleri ile embolizasyonu (olgu sunumu) Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:90-92.

85. Oktay E, Ellergezen A, Özgen K, Parlak M, Tuncel E. Bilateral popliteal arter entrapment sendromu (olgu sunumu). Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:112-115.

86. Sadıkoğlu MY, Parlak M, Tuncel E, Özer Z. Travmatik periferik arter yaralanmasında emboloterapi. Türk Radyoloji Dergisi 1997; 3:14-17.

87. Özyaman T, Savcı G, Çaylı H, Tangay Z, Tuncel E. Testiküler mikrolitiazis klinik ve ultrasonografik özellikler (olgu sunumu). Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1997; 3:96-97.

88. Topal U, Doğan Ö, Tuncel E. Retrokrural lenfadenopatiyi taklid eden bir oluşum: sisterna şili. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:185-186.

89. B. Hakyemez, Z. Yazıcı, M. Parlak, E. Tuncel. Aort koarktasyonu ile birlikte görülen serebral anevrizma: MRA bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2001; 7: 245-247.

C. Derlemeler

90. Tuncel E. Sindirim borusu ultrasonografisi. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1991; 1: 34-5.

91. Tuncel E. Radyolojideki gelişmelerin ışığında radyoloji uzmanlık eğitimi nasıl olmalıdır? Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1992; 3: 199-202.

92.Tuncel E. Teknolojik gelişmelerin radyoloji uzmanlığına etkileri; sorunlar ve çözüm yolları . Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1992; 3: 203-207.

93. Tuncel E. Tanıda radyolojik yöntemlerin seçim sırası (algoritm) nedir? Klinikte temel algoritmik yaklaşık nasıl olmalıdır. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1992; 1: 38-49.

94. Savcı G, Tuncel E. Günümüzde IV iyotlu kontrast maddeler . Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1995; 3:49-56.

95. Savcı G, Tuncel E. Prostat kanseri radyolojisi . Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1995; 4:120-128.

96. Savcı G, Tuncel E. Abdominal travmada radyolojik yaklaşım . Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1995; 4:109-119.

97. Tuncel E. Radyoloji departmanlarının bilimsel organizasyonu ve uzmanlık eğitimi . II. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Kurs Kitabı 1995;4-10.

98. E.Tuncel, Adapınar B. Doppler ultrasonografi fiziği. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi Kurs Kitabı 1995;1-14.

99. Tuncel E. Radyogramların değerlendirilmesi ve rapor yazma. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1996; 3:5-10.